Promoție Martie: Susținem femeile antreprenor și în luna dedicată lor le oferim 1% reducere la dobânda creditelor Filbo. Vezi detalii!

Totul despre cesiunea de creanțe: când se aplică, obligațiile cedentului și cesionarului

Verificat de: Maftei Robert

Menținerea unui cashflow pozitiv ar trebui să reprezinte una dintre principalele preocupări ale antreprenorilor. Situațiile în care plățile facturilor întârzie pot afecta considerabil fluxul de numerar, iar în acest context, cesiunea de creanțe devine o soluție justificată, care să protejeze bunul mers al afacerii.

În plus, un sondaj desfășurat la nivel global de către BCG, cu referire la prioritățile investitorilor pe o piață incertă în 2023, a relevat că mai mult de două treimi dintre aceștia dedică mai mult timp analizei de cashflow și prioritizează lichiditățile firmei, aplicând discounturi mai mari. În același timp, jumătate dintre respondenți au subliniat importanța dezvoltării rezilienței financiare și a gestionării fluxului de numerar în contextul asigurării sănătății financiare a companiei.

În multe situații, pentru a avea acces rapid la lichidități, companiile sunt nevoite să apeleze la cesiunea de creanțe. Află din acest articol ce înseamnă cesiunea de creanță, care sunt părțile implicate în acest proces, dar și care sunt efectele și implicațiile fiscale.

 • Părțile implicate în cesiune: cesionar și cedent
 • Care sunt componentele cesiunii de creanțe
 • Ce efecte are cesiunea de creanțe asupra părților
 • Cesiunea de creanță – exemplificarea procesului de cesionare

Părțile implicate în cesiune: cesionar și cedent

Pentru a înțelege cum funcționează cesionarea unei creanțe, este important să cunoști toate părțile implicate în acest proces: cedent, cesionar și debitor. 

În contextul cesiunii de creanțe, cedentul reprezintă furnizorul care a vândut un produs sau un serviciu și care cedează drepturile asupra creanței unui cesionar.

Cesionarul este cel căruia i se atribuie creanța și care urmează să recupereze contravaloarea acesteia de la debitor.

Debitorul cedat este cel care a beneficiat de produsele sau serviciile cedentului și care îi datorează acestuia o sumă de bani.

În urma cesiunii de creanță, debitorul cedat nu mai datorează bani furnizorului care i-a vândut produsul sau serviciul, ci cesionarului care a dobândit drept de proprietate asupra datoriei sau creanței.

Cu alte cuvinte, dacă societatea ta a prestat un serviciu sau a vândut un produs unui client, emițând o factură cu termen de plată de 60 de zile, pentru a beneficia de lichidități rapide, firma poate apela la cesiunea de creanțe. În acest fel, clientul devine debitorul cedat, care trebuie să plătească, la termenul stabilit, contravaloarea facturii către cesionar.

 

➡️ O alternativă eficientă de a avea acces la bani, chiar și atunci când partenerii întârzie să plătească, este contractarea unui împrumut de la o instituție financiară nebancară. Creditul pentru PFA de la Filbo poate fi accesat online, cu doar 2 documente necesare, fiind cel mai rapid credit din piață pentru antreprenori.

 

Ce este, de fapt, cesiunea de creanțe

Cesiunea de creanțe reprezintă transferul dreptului de proprietate asupra unei creanțe dinspre cedent înspre un cesionar.

În momentul în care creanțele sau sumele pe care trebuie să le încasezi de la clienți devin prea mari, fluxul de numerar al firmei va fi afectat. Inexistența banilor lichizi te va plasa în imposibilitatea de a-ți acoperi datoriile și de a folosi resursele în activitățile curente ale firmei.

 

➡️ Dacă vrei să aprofundezi pe larg impactul creanțelor în businessul tău, consultă articolul Creanțe: ce sunt și cum îți afectează compania.

 

Care sunt componentele cesiunii de creanțe

Cesiunea de creanțe se realizează în baza unui contract de cesiune de creanță, încheiat între cedent și cesionar. Debitorul cedat nu este parte a contractului de cesiune, fapt care denotă că acesta nu trebuie să-și dea acordul pentru cesiune.

Important de menționat este faptul că debitorul nu va suporta niciun cost suplimentar în urma cesiunii, în afara creanțelor pe care este dator să le plătească.

Pentru a semna un contract de cesiune de creanță, trebuie să ai în vedere ca acesta să cuprindă:

 • Datele părților (cedent și cesionar);
 • Datele debitorului cedat;
 • Valoarea creanței și scadența acesteia;
 • Data la care dreptul de proprietate asupra creanței se transferă cesionarului;
 • Prețul de cesionare a creanței și termenul de plată;
 • Drepturi și obligații ale părților;
 • Clauze de garantare.

Un model de contract de cesiune a creanței se poate regăsi online și trebuie să cuprindă cel puțin aspectele menționate anterior.

Cesiunea de creanță și cesiunea de contract

După cum am definit cesiunea de creanță, aceasta se referă la cesionarea dreptului de proprietate asupra unor sume de bani datorate unui cedent. Cu privire la creante, exemple ar putea constitui una sau mai multe facturi pe care trebuie să le încasezi de la clienți.

Pe de altă parte, este relevant să definim ce înseamnă cesiunea contractului, care are la bază cedarea tuturor drepturilor și obligațiilor prevăzute într-un anumit contract către o terță parte.

Diferența dintre cesiunea de contract și cesiunea de creanță o reprezintă obiectul cesionat. Mai precis, a cesiona un contract înseamnă a trece în proprietatea cesionarului toate aspectele prevăzute de acel contract.

 

➡️ Pentru ca o afacere să se dezvolte progresiv, investițiile în automatizarea unor procese operaționale, precum facturarea, salarizarea, managementul de personal sau colaborare cu clienți și furnizori sunt esențiale. Pentru finanțarea acestui demers, descoperă creditul super rapid Filbo, care poate fi obținut 100% online, cu doar 2 documente necesare. În plus, Filbo îți pune la dispoziție posibilitatea de amânare a ratei pentru 30 de zile, o singură dată pe durata contractului.

 

Ce efecte are cesiunea de creanțe asupra părților

Prin cesionarea unei creanțe, riscul de neplată se transferă dinspre cedent înspre cesionar. Astfel, dacă debitorul cedat nu achită contravaloarea creanței, cesionarul va suferi pierderea.

Totodată, dreptul de proprietate cedat către cesionar îl împuternicește pe acesta să acționeze după propria dorință cu privire la respectiva creanță. Acesta poate recurge la vânzarea creanței sau la cedarea ei în continuare.

Contractul de cesiune dintre două firme produce efecte atât cedentului, cât și cesionarului. În plus, cesiunea de creanță își produce efectele și asupra debitorului, pe care trebuie să-l înștiințezi că va efectua plata către cesionar.

Dacă debitorul este informat cu privire la cesionarea creanței de către cesionar, acesta poate solicita o dovadă scrisă a predării creanței. De cele mai multe ori, debitorul este informat printr-o notificare scrisă, care detaliază identitatea cesionarului, creanța cesionată și solicitarea de plată către debitor.

 

➡️ Dacă vrei să gestionezi eficient toate aspectele financiare ale afacerii tale, află Ce este EBITDA și ce importanță are acest indicator pentru afacerea ta.

 

Implicații fiscale ale cesiunii de creanțe

Dacă cedentul este protejat împotriva riscului de neîncasare a banilor, care se reflectă asupra cesionarului, acesta din urmă trebuie să obțină un venit din cesiunea de creanță.

Cesionarul beneficiază de pe urma cesiunii de creanță:

 • prin cumpărarea creanței la un preț mai mic decât valoarea ei (în acest fel, diferența dintre suma pe care cesionarul o plătește cedentului și suma de bani pe care debitorul o achită cesionarului reprezintă câștigul acestuia);
 • prin intermediul unui comision aplicat acestei operațiuni, atunci când respectiva creanță a fost cumpărată la prețul său integral.

Venitul obținut de către cesionar se impozitează potrivit legislației în vigoare. Totodată, cheltuiala aferentă cesiunii de creanțe va diminua profitul impozabil al cedentului.

 

➡️ Deși reprezintă o cheltuială directă pentru cedent, cesiunea de creanțe are rolul de a genera venituri imediate în firmă. Similar, pentru a obține o finanțare rapidă, menită să-ți dezvolte afacerea, poți apela la Filbo, care te susține să-ți duci afacerea la următorul nivel. Iată care sunt avantajele de care te poți bucura dacă alegi Filbo ca partener de încredere:

 • beneficiezi de un proces diferit față de modelul tradițional de a obține finanțare;
 • te bucuri de o abordare nouă în contextul unei piețe de finanțare rigide, cu practici birocratice, consumatoare de timp;
 • ai acces la o finanțare corectă, avantajoasă și modernă;
 • cost prietenos, fără alte implicații ascunse;
 • primești finanțare printr-o procedură simplă și ai nevoie de doar două acte;
 • cererea de finanțare se analizează rapid, în câteva ore, nu în câteva săptămâni;
 • beneficiezi de flexibilitate, cu perioadă de grație, având posibilitatea de a amâna o plată sau de a renunța, dacă nu ești mulțumit.

Cesiunea de creanță – exemplificarea procesului de cesionare

Pentru a înțelege în detaliu cum poți să cesionezi o creanță, vom aborda un exemplu care să cuprindă perspectiva tuturor părților implicate.

 1. Compania 1 este furnizor de produse și a vândut Companiei B produse în valoare de 10.000 RON, pentru care a emis o factură cu data scadentă în termen de 60 de zile.
 2. Pentru că are nevoie de lichidități imediate și nu dorește să aștepte până la data scadentă pentru plata facturii, Compania 1 decide să cesioneze creanța sau factura unui Cesionar.
 3. Compania 1 (cedentul) și Cesionarul încheie un contract de cesiune de creanță, care cuprinde datele cedentului și ale cesionarului, dar și datele debitorului, informații despre valoarea creanței, prețul de cesionare și termenul de plată, drepturi și obligații ale părților și alte elemente obligatorii;
 4. După semnarea contractului, Cesionarul anunță Compania 2 (debitorul) că i-a fost cesionată creanța în valoare de 10.000 RON, pe care trebuie să o achite la împlinirea termenului de 60 de zile în contul Cesionarului.
 5. Compania 1 transmite Cesionarului toate documentele relevante (inclusiv factura care atestă cesionarea creanței);
 6. Cesionarul plătește Companiei 1 (cedentul) suma aferentă creanței și stabilită în contractul de cesiune, la termenul prevăzut în contract;
 7. În ultimă instanță, la împlinirea termenului de 60 de zile, Compania 2 (debitorul) achită Cesionarului factura de 10.000 RON.

 

Procesul expus mai sus evidențiază etapele desfășurării unei cesiuni de creanță, unde Compania 1 reprezintă cedentul, iar Compania 2 este debitorul. De remarcat este faptul că suma solicitată debitorului nu se modifică în urma cesionării creanței, dacă acesta respectă termenul de plată stipulat inițial, la achiziția produselor. Din acest motiv, contractul de cesiune de creanță nu are nevoie de acordul debitorului pentru a fi încheiat.

 

➡️ Atunci când soliciți o finanțare pentru a-ți dezvolta afacerea, este important să iei în considerare toate beneficiile unui credit. Clienții Filbo au acces la o serie de servicii non-financiare, gratuit, prin intermediul partenerilor, menite să îți eficientizeze businessul și să te ajute să evoluezi.

 

Cesiunea de creanțe este o modalitate accesibilă de a obține lichidități într-un timp scurt, fără a-ți afecta imaginea pe piață sau relația cu clienții. Totodată, în multe dintre situații, termenele de plată mai scurte sunt dificil de negociat cu clienții sau, mai grav, data scadentă prevăzută nu este respectată.

Prin urmare, absența banilor lichizi din companie destabilizează fluxul de numerar, care este de dorit să se păstreze întotdeauna în limite pozitive. Cesiunile de creanțe, deși implică un cost suplimentar pentru cedent, reprezintă maniera cea mai rapidă de a asigura firma de disponibilități bănești imediate.

Sursă foto: Shutterstock, Shutterstock